Vad är det?

Visste du att du kan lyfta studiestöd även under sommarmånaderna ifall du genomför studier? Ett bra alternativ om du har blivit utan sommarjobb. Stöd kan fås för vanliga sommarkurser, boktenter, praktik eller om du skriver på din kandidat- eller pro gradu-avhandling eller diplomarbete.

Hur söker man?

Studiestöd fortsätter inte per automatik under juni, juli och augusti. Du måste skillt ansöka om det i FPA:s e-tjänst.  

Hur fungerar det?

Det handlar inte om några extra stödmånader, utan sommarstudiestöd dras från din totala mängd stödmånader och påverkar också inkomstgränsen. För närmare information om totala stödmånader och inkomstgränser se:
Den maximala stödtiden vid universitetsstudier och Den studerandes egna inkomster

Är du osäker på hur mycket du har tjänat under en viss period? Kolla här.

Ifall du beviljas studiestöd för sommaren, kan du även lyfta studielån för dessa månader.

Utkomststöd, ett sista alternativ

Utkomststöd kan vara möjligt om man inte är berättigad till studiestöd eller har löneinkomster eller besparingar. Alltså om man är utan jobb och inte har stödmånader kvar att lyfta. Detta är ett sista alternativ, men om det här stämmer in på din situation kan du söka utkomststöd

Student Financial Aid

Students who receive student financial aid from Kela during their studies at a university, can apply to receive the same financial aid during the summer months of June, July and August. However, exchange students and international degree students are by default, usually not eligible for the general student financial aid. For more information, check here:
Financial aid for students and Eligibility for financial aid

If you move to Finland in order to study, you will as a rule not be covered by the Finnish social security system, e.g. financial aid for students. You may, however, be entitled to some Kela benefits, provided that your move to Finland is considered permanent. This is determined mainly on the basis of the estimated duration of the studies and your country of origin (for study programmes of 2 years, there is already some coverage). Please find information here.

Students who have worked in Finland at least for 6 months with the minimum salary of 724 euros might be entitled to unemployment benefits. However, in most cases students are not considered unemployed, since they have an active study right. Students might, however, be entitled to sickness allowance and reimbursements for medicine costs, for a period of 3 months after the job ended. For more information, check here:
Sickness allowance and Reimbursements for medicine expenses