Åbo Akademis Studentkår
Pressmeddelande: 5.5.2020
Får publiceras: genast

Mottagare av Ros istället för ris

Åbo Akademis Studentkår delar traditionsenligt ut rosor till personer i Åbo Akademis personal som har gjort ett gott arbete och som studenterna speciellt vill uppmärksamma. Studenterna fick nominera personal för en ros och bifogade till nomineringen en kort motivering. Motiveringen vägde i avgörandet av vilka personer bland alla nominerade som skulle få rosor. Hjälpsamhet, empati och problemlösning är faktorer som spelade stor roll i valet av personer. I år valde ÅAS styrelse att dela ut 15 rosor.

“Årets kampanj drog in ett stort antal nomineringar, ungefär 60 olika personer blev nominerade av studerande. Årets nomineringar visar att Åbo Akademi är fylld med personal, både inom undervisning och administration, som arbetar hårt med studerandes bästa i sikte. Antalet nomineringar visar att studerande vill visa sin tacksamhet och sitt stöd, speciellt under rådande omständigheter”, säger studentkårens styrelseordförande Matias Martelin.

I år tilldelas följande personer en ros

Anais Duong-Pedica,
doktorand, genusvetenskap

Birgitta Wahlberg,
universitetslärare, offentlig rätt

Bodil Haagensen,
universitetslärare, svenska

Carl Myrberg,
idrottsinstruktör, Campussport

Conny Sjöqvist,
forskardoktor, miljö- och marinbiologi

Daniela Mattsson,
universitetslärare, tyska

Jan-Erik Lönnqvist,
universitetslärare, organisk kemi

Katie Mills,
koordinator, internationella ärenden

Luigia Petre,
akademilektor, datavetenskap

Marja Lindberg,
universitetslärare, socialpolitik

Marjaana Laaksonen,
universitetslärare, spanska

Marianne Källström,
universitetslärare, psykologi

Monica Nylund,
studierådgivare, samhällsvetenskaper, Åbo

Roland Nylund,
överexpeditionsmästare, Academill

Viveca Lyberg Åhlander,
professor, logopedi

Åbo Akademis Studentkår kommer att dela ut rosorna under hösten på grund av det rådande läget.

För mera information:

Matias Martelin, styrelseordförande,
Åbo Akademis Studentkår

+358 50 401 3524, so@studentkaren.fi

Student Union of Åbo Akademi University
Press release: 5 May 2020
Can be published: now

Recipients of a rose from the Student Union of ÅAU to ÅAU personnel

The Student Union traditionally hands out roses to ÅAU personnel that have a high standard on their education or have otherwise inspired, helped and motivated students in their studies. The recipients are chosen by the Student Union Board, based on nominations by students at ÅAU. To nominate, the student had to fill in the name and write a short motivation text for said nominee. This year we received a record breaking amount of nominations. Around 60 different persons were nominated. This is a clear sign that ÅAU has personnel across the facultes and administration, that work hard for students. This is clearly demonstrated by the number of nominations. 

This year these 15 people got a rose

Anais Duong-Pedica
Birgitta Wahlberg
Bodil Haagensen
Carl Myrberg
Conny Sjöqvist
Daniela Mattsson
Jan-Erik Lönnqvist
Katie Mills
Luigia Petre
Marja Lindberg
Marjaana Laaksonen
Marianne Källström
Monica Nylund
Roland Nylund
Viveca Lyberg Åhlander

The roses will be handed out by the Student Union during this fall.

For more information:

Matias Martelin, Chair of the Board,
Student Union of Åbo Akademi University

+358 50 401 3524, so@studentkaren.fi