Tider för schemalagd kontaktundervisning ändrar till läsåret 2020-2021

Den 25.2.2020 beslöt rektor om periodindelning och tider för schemalagd kontaktundervisning för läsåret 2020-2021. Beslutet hittas på Åbo Akademis intranät. Största ändringen kommer att ske i den schemalagda kontaktundervisningen. Ändringen berör både Åbo och Vasa. Tanken med detta blogginlägg är att ge bakgrund till beslutet och vad ÅAS roll har varit i processen. 

Under de kommande åren kommer Axelia och Gadolinia att stänga, vilket innebär att flera stora föreläsningssalar försvinner från utbudet. Enligt Åbo Akademi orsakar det minskade antalet föreläsningssalar behovet av en till “föreläsnings-slott”, då alla inte annors skulle få utrymme. Samtidigt ställer samarbetet med Åbo Universitet sina egna krav på liknande föreläsningstider.

För ÅAS fanns det två viktiga mål i formandet av schemalagda kontaktundervisningen. Vi ville bevara lunchpausen så lång som möjligt och se till att dagen avslutades i enlighet med rekommendationerna av ÅA:s jämställdhetskommitté.

Då det framkom att fortsättandet med fyra slottar inte var en möjlighet, var det klart att en 90 minuters lunchpaus inte längre var realistiskt. Med en rak övergång till 5 stycken 90 minuters slottar, skulle resultatet ha varit en lunchpaus på 30 minuter. För ÅAS var 30 minuters lunchpaus inte ett alternativ. På största delen av universiteten finns det endast en 30 minuters paus, men Åbo Akademi hade en fin inbyggd välmående tryggande mekanism som vi var stolta över och inte ville ge upp, åtminstone helt och hållet. Vi skrev ett ställningstagande till Åbo Akademis ledning där vi betonade vikten av en tillräcklig lunchpaus, både av fysiska och psykiska skäl. Vår åsikt togs i beaktande under beredningen av ärendet.

I samarbete med Åbo Akademis ledning fick vi arbetat fram en modell som garanterar alla en 45 minuters lunchpaus. Detta med antagandet av att man har påföljande föreläsningar kring lunchtid. Studentkåren kommer också från Kårkaféernas sida beakta de nya ändringarna och anpassa servicen till att motsvara kundernas behov.

Trots att schemalagda lunchpausen förkortas med 45 minuter i Åbo och hålls samma i Vasa, är det fortsättningsvis längre än hos de flesta universitet. Andra målet uppfylldes då schemalagda undervisningen slutar kring 17:00, i enlighet med jämställdhetskommitténs  rekommendationer.

Nya schemat är följande: 

8:15-09:45
10:00-11.30
Lunchpaus (45 min)
12:15-13:00
13:15-14:00
14:15-15:45
16:15-17:00

Som en föreningsaktiv vet jag att den nya längden på lunchpausen är en stor utmaning för föreningar, speciellt de som håller sina kanslier öppna under lunchpausen och erbjuder medlemstjänster och allra viktigast, social samvaro.

Jag är inte nöjd med att lunchpausen måste förkortas, ingen är. Det är de ändrade omständigheterna som tvingar oss att anpassa oss. 

I bästa fall erbjuder eftermiddagens pass på 45 minuter en bra upptrappning på besöken till restaurangerna, vilket i teorin skulle minska på köerna. Samtidigt fungerar 45 minuters föreläsningarna som ett försök på nytt tänk kring lärande. Vi väntar ivrigt på att höra vad ni tycker om de kortare föreläsningspassen. 

Ändringarna som sker kommer att väcka mycket känslor, jag hoppas att detta gav er en bättre insyn på bakgrunden till varför detta beslut fattades och vad ÅAS har gjort åt saken. Vi önskar att få höra feedback kring ändringarna.

Matias Martelin
Styrelseordförande
Åbo Akademis Studentkår