Åbo Akademis Studentkårs styrelse har på sitt möte 28.2.2020 beslutat att:

 • välja Mari Saloniemi till kommunikatör för ÅAS;
 • konstatera att ÅAS har skickat in sitt utlåtande gällande ÅA:s fastighetsstrategi;
 • godkänna sina reviderade principer för ÅAS representation;
 • befullmäktiga styrelsemedlem Björk och SO Martelin att godkänna den förmånligaste offerten på banderoll och beställa den till Vasa, samt ett utreda behovet av och sedan eventuellt beställa en banderoll till Åbo;
 • godkänna lediganslagningen av projektmedel på 5000 € samt fastställa ansökningskriterierna för 2020;
 • bordlägga ärendet om lediganslagning av ÅAS specialföreningsmedel;
 • välja Ellen Lund till chefredaktör för Errores S:tae Valpurgis för år 2020, samt beslutat att redaktionen väljs på styrelsemöte 07/20;
 • ordna blodgivning på Åbo Svenska Teater onsdagen den 4.3.2020;
 • ordna klimatkväll tillsammans med Biologicas klimatkommité den 11.3.2020 kl. 17:00;
 • ordna syjunta med mingel den 18.3.2020 i Havtornen i Vasa;
 • styrelsemedlem Hagman deltar i ASK styrelsestugkväll;
 • skicka en hälsning till Judith med orsak av deras fyraårsfest, och att styrelsemedlem Alhopuro ansvarar för detta;
 • styrelsemedlem Hagman och VO Mattsson deltar i ÖN:s XCIV årsfest;
 • tacka teknologföreningen för inbjudan till deras 148:e årsfest, samt att VO Mattsson ansvarar för detta;
 • skicka en hälsning till Nylands Nation med orsak av deras 377:e årsfest, samt att VO Mattsson ansvarar för detta;
 • styrelsemedlemmarna Alhopuro och Hagman deltar i AYY:s 10:nde årsfest;
 • anteckna datumet för teknologkommissionens fest till kännedom.