Åbo Akademis Studentkårs styrelse har på sitt möte 11.2.2020 beslutat att:

  • godkänna årsfestens budget och program;
  • fastslå kriterier och avgift för föreningars deltagande på specialföreningsmässorna enligt följande; specialföreningar samt föreningar under Åbo Akademi som är under ett år gamla deltar gratis, medan andra föreningar som uppfyller kriterierna betalar 20€ för deltagande;
  • i mån av möjlighet delta i Hallå Åbos föreningsträff den femte mars;
  • inte delta i ÅuFs Föreningar 2020 seminarium den sjunde mars;
  • skicka en hälsning till Humanistiska föreningen vid Stockholms Universitet, med orsak av deras 106:e födelsedagsmiddag;
  • tacka för inbjudan till Thorax 89:nde årsfest;
  • styrelsemedlemmarna Ahlbäck och Björk deltar i Wasaspexets 20-årsjubileum;
  • tacka för inbjudan till Kokoomusopiskelijat 60:nde årsfest.