I dessa tider där nästan alla skrivelser har att  göra med rädsla, oro och frustration, tänkte jag lyfta fram en annan synvinkel: solidaritet, förståelse, tålamod. Egenskaper som jag vill att vårt universitet skall stråla i dessa tider.

Från och med måndagen den 23.3, inleds en hel period av undervisning som sker på distans. Inom vårt universitet står vi inför en alldeles unik situation. Distansundervisning, både ur ett  lärar- och studerande perspektiv, är åtminstone i denna skala en helt ny sak. Under den senaste veckan har jag haft möjligheten att följa med hur undervisande personal har reagerat på den nya utmaningen. Låt mig berätta: – de ger järnet! Att ställa om till digital undervisning på kort varsel är ingen enkel sak, men viljan finns.

Därför vill jag påminna oss studerande: vid övergången till distansundervisning, ha tålamod och förståelse. Var aktiva, lyft inte bara upp problem utan föreslå även lösningar. Nu om någonsin finns det skäl att ge positiv feedback då allt fungerar!

Till alla er lärare säger jag detta: Vi kämpar på er! Ingen annan vill se er lyckas mera än vi studerande. Vi förstår hurdan press ni ligger under och hur resurskrävande en liknande förändring är, det tar både tid och energi. Kom ni också ihåg att situationen är ny för studerande. Var flexibla där det går. 

När jag tänker på vårt universitet, begränsas känslan av låg tröskel och trygghet inte bara till vårt fysiska campus, utan snarare till det sätt vi umgås och är tillgängliga för varann. 

Anpassning kräver flexibilitet från båda hållen. Med förståelse och tålamod i sinnet, tror jag att allt fixar sig. Vi lär oss tillsammans, både studerande och personal.

Matias Martelin
Styrelseordförande
Åbo Akademis Studentkår