Varje år delar Åbo Akademis Studentkår ut rosor till några i ÅA:s personal som gjort ett gott arbete och som vi studenter speciellt vill uppmärksamma. Mottagare kan vara vilken som helst inom personalen på ÅA.
Åt vem på ÅA vill du ge en ros? Skicka ditt förslag, med en motivering varför just din kandidat är värd en ros, genom att fylla i blanketten här  senast tisdagen den 21.4.

The Student Union traditionally hands out roses to a few in the staff at ÅAU that have a high standard on their education or have otherwise inspired and motivated the students in their studies.
Please, nominate the person that you think deserves a rose! The deadline is Tuesday, 21 April. To nominate you simply fill in the form behind this link.