Berätta för oss hur coronasituationen påverkar din studievardag!

Coronaviruset har fört med sig stora utmaningar för studierna, och nu vill vi veta hur det påverkar just din studievardag. Vi har skapat en enkät med några frågor hur du upplever situationen. Vi kommer att använda svaren i vår intressebevakning av era rättigheter och förmedlar en sammanställning av resultaten till ÅA. Det är också möjligt att ställa egna frågor, vi strävar till att hitta svar på alla era frågor och sätter upp svaren på vår some så fort som möjligt. 

Svara på enkäten

Tell us how the coronavirus affects your studies!

The Covid-19 coronavirus has had an enormous effect on everybody’s life, and we want to know how the virus has changed your possibilities to study at ÅAU.  Therefore, we have made a questionnaire, with questions about how the situation affects you. We’ll use the answers when working with the students’ rights at ÅAU, and we’ll assemble a report of the results and send it to the University. You can also ask us questions, and we’ll try to answer all of them as soon as possible on our social media. 

Answer the questionnaire here