Hur påverkas studiestödet

 • Utbetalning av studiestöd fortsätter som vanligt.
 • Du eller din läroanstalt behöver inte meddela FPA om dina studier avbryts i undantagsförhållanden p.g.a. coronaviruset.
 • Du behöver inte heller göra ändringsanmälan om du flyttar till din förälder för att läroanstaltens internat är stängt p.g.a. de undantagsförhållanden som råder fram till 13.4.2020.
 • Om du skulle ha åkt på utbyte eller avbrutit utbytet och kommit hem, ska du meddela att studieperioden utomlands avbrutits eller inhiberats.
 • Om du var på eller var på väg på utbyte och skulle fått högre studiestöd och bostadstillägg, eller det redan betalats ut, ska du meddela FPA om vad som hänt. Om du redan har lyft ett större studielån som är avsett för utlandsstudierna behöver du dock inte betala det tillbaka och statsgarantin för lånet gäller som normalt.
 • Om stödmånaderna p.g.a. den rådande situationen tar slut före du får ut din kandidatexamen, är det möjligt att lyfta stödmånader som är tänkta för dina eventuella magisterstudier. OBS! Du kan dock inte få mer än ditt maximala antal stödmånader.
 • Avbrott i studierna och andra undantagssituationer som beror på coronaviruset är inte i dagsläget en grund för förlängning av studietiden. Om bestämmelserna gällande studiestödet förändras, informerar FPA om saken i anvisningarna om studielånskompensation.
 • Om den studietid som beaktas i samband med studielånskompensation är för lång meddelar FPA ett negativt beslutsförslag gällande studielånskompensationen. Begär då en ny behandling av ansökan och förklara varför dina studier fördröjdes. Den studietid som berättigar till studielånskompensation kan förlängas och de nuvarande förlängningsgrunderna anges på fpa.fi. Studietiden kan förlängas om du till exempel har fått sjukdagpenning eller dagpenning vid smittsam sjukdom för minst 30 dagar.

PS. Kom ihåg möjligheten att betala tillbaka studiestöd i fall du tjänat för mycket. Surt att i onödan behöva betala tillbaka med ränta. 😉 Deadline 30.4., mera info på FPA.fi

– Miika Alhopuro och Tobias Ahlbäck

How is the student financial aid affected?

 • Student financial aid payments will continue as usual.
 • You or your school do not have to notify KELA if your studies are interrupted because of the exceptional coronavirus situation.
 • Also, you do not have to submit a notification of moving if you move in with your parents, because your school dormitory will be closed until 13 April 2020.
 • If you reported a period of exchange-studies to KELA, which is now interrupted or terminated because of the coronavirus, report the interruption or cancellation to Kela.
 • You do not have to cancel or return financial aid payments even if you don’t earn enough credits during the coronavirus outbreak. If you cannot study because of the coronavirus situation, your financial aid payments can continue even if you do not make sufficient academic progress.
 • If you run out of financial aid before you can finish for instance your Bachelor’s degree, you can apply to receive additional months of financial aid, which will be deducted from the months aimed towards your Master’s degree. No student can receive more financial aid than they have months available.
 • Under the existing rules, the interruption of studies and other consequences due to the coronavirus do not allow an extension. If the situation changes KELA will inform about it in their rules regarding student loan compensation
 • If your total period of study is too long to qualify for student loan compensation, KELA will issue a preliminary decision turning you down for the compensation. You should request a review of your case and explain why your graduation was postponed. The period of which you can get a student loan compensation can be extended, and the current criteria for an extension are set out on our website. An extension may be available for instance if you have been paid a regular sickness allowance or a sickness allowance on account of an infectious disease for 30 days or longer.

PS. Remember the opportunity to pay back financial aid in case you have earned too much. Sucks having to pay it back with interest. 😉 Deadline 30 April, more info at KELA.fi.

– Miika Alhopuro and Tobias Ahlbäck