Åbo Akademis Studentkår öppnade i vår tre nya vakanser och har nu rekryterat en marknadsföringsassistent till Kårkaféerna, en kommunikatör samt en serviceexpert till kårkansliet i Vasa.

Sofia Wasastjerna påbörjade sitt arbete som Kårkaféernas marknadsföringsassistent den 2.3.2020. Till marknadsföringsassistents uppgifter hör att leda restaurangernas re-branding-projekt och marknadsföring i samarbete med ett kommunikationsföretag. Marknadsföringsassistenten ansvarar även för Studentkårens fastigheters synlighet bland annat på sociala medier. Sofia har brinnande intresse för marknadsföring, branding och design och som studerande ligger Kårkaféerna henne väldigt nära hjärtat.

Den nya kommunikatören Mari Saloniemi påbörjade sitt arbete likaså 9.3.2020 och har kommit bra igång med sina nya uppgifter. Kommunikatören ska bland annat leda Studentkårens informationsverksamhet och marknadsföring, samt ansvara för ÅAS kommunikationskanaler och sociala medier. ”Mari hämtar in sakkunskap och vision till ÅAS. Vi är ivriga av att få Mari och utveckla vår kommunikation både visuellt och innehållsmässigt.” säger ÅAS styrelseordförande Matias Martelin.

Amanda Ehn började som serviceexpert i Havtornen, Vasa, 9.3.2020. Hon tar hand om studentservicen i Studentkårens kansli, uthyrningen av Havtornen, skötseln av startpaketen för utbytesstuderanden och mycket annat. Amanda älskar kreativitet och att genom allt se till andras bästa, vilka är utmärkta egenskaper med tanke på de nya arbetsuppgifterna.