Åbo Akademis Studentkår (ÅAS) 101:a årsfest firades i Academill i Vasa, lördagen den 15 februari 2020.

Styrelseordförande Matias Martelin hälsade alla gäster välkomna. I sitt välkomsttal tog han upp livet efter 100-års jubileét, fokus på kärnverksamheten och i synnerhet välmående.

För tillfället formas framtiden för universitetet och oss studerande, med en ny strategi och en ny fastighetsstrategi. Det är i stunder som dessa, då det behövs en studentkår som kan föra fram åsikten av 5000 studerande. Som enskilda röster är vi små viskningar, men med en stark kollektiv röst kan vi påverka.” beskrev Martelin.

Åbo Akademi har i år tillsammans med Studentkåren påbörjat ett välmåendeprojekt för att främja studerandes välmående. ”Att psykisk välmående har tangerats i praktiskt taget varje tal av studentkårens styrelseordförande flera år tillbaka, beror inte på brist på kreativitet, nej, det beror på att vi har mått dåligt, vi mår dåligt och om saker inte ändras kommer studerande även i framtiden att må dåligt … Genom en bra dialog och gemensamma mål, tror jag, att vi i samråd med Åbo Akademi kan förbättra välmåendet hos våra studenter.” konstaterade Martelin.

Martelin avslutade med att tacka styrelsen, personalen, specialföreningarna och alla personer i olika förtroendeuppdrag: ”Tack till varje enskild kårenit som utbyter en hälsning eller ett leende på campus, ni bidrar med en känsla av trygghet och familjaritet. Tack till ÅA personal som hör oss, förstår oss, stödjer oss och lär oss.”

Stipendier och utmärkelser

ÅAS’ styrelsenål tilldelades Jasmin Öberg, Miika Alhopuro, Matias Martelin, Sara Hagman, Julia Kortelainen, Amanda Björk, Frans Villanen, Anders Mattsson, Tobias Ahlbäck och Rasmus Lundmark

För förtjänstfull verksamhet inom Studentkåren delades ÅAS’ förtjänsttecken Brahevingarna ut till Andreas Reipsar, Kati Systä, Helmi Andersson och Frans Villanen

För synnerligen förtjänstfull verksamhet inom Studentkåren delades ÅAS’ förtjänsttecken Brahevingar med lyra ut till Milla Stenström och Rasmus Lindqvist

Jägarkapten Paul Wallenius´ kamratskapspris för förtjänstfullt arbete för att höja kamratskapet inom Kåren tilldelades Sara Karlsson och Sara Nordell

Senator Julius Nummelins statsvetenskapliga pris tilldelades Jolanda Linsén för hennes avhandling pro gradu med rubriken ”Ser man skogen för alla träd? En jämförande fallstudie över nationalparksförvaltningen i Norden med ett governanceperspektiv och Eevi Ristimäki för hennes avhandling pro gradu med rubriken ”Flyktingkrisen som socialt dilemma – kan socialt förtroende förklara skillnaden i länders villighet att ta emot flyktingar?”