Ta chansen – bli medlem i ett utskott!

ÅAS fullmäktige har på mötet 02/20 valt ordföranden för sina utskott. Nu har DU chansen att anmäla intresse om att sitta i ett utskott. Eller varför inte flera?

Våra utskott:

Evenemangsutskott

– Hjälper vid behov till i evenemangsrelaterade frågor och uppgifter. Ordförande: Sebastian Björklund (sebastian.x.bjorklund@abo.fi)

Jämställdhetsutskott

– Hjälper styrelsen att fortsätta arbetet för ett jämlikt Åbo Akademi. Ordförande: Nicolina Nordman (nicolina.nordman@abo.fi)

Miljöutskott

– Hjälper ÅAS i miljöfrågor. Ordförande: Axel Wilson (axel.wilson@abo.fi)

Kontinuitetsutskott

– Fungerar som ett stödnätverk för styrelsen. Kontinuitetsutskottet är avsett för personer med en djup insikt i och erfarenhet av studentkårens verksamhet. Ordförande: Oliver Back (oliver.back@abo.fi)

Utskotten fungerar som stöd för styrelsens arbete. Utskotten sammanträder cirka en gång i månaden eller enligt behov. Närvaro samt yttranderätt vid utskottsmöten tillkommer samtliga kårmedlemmar. Skicka in din intresseanmälan per e-post till ordförande för det utskottet du är intresserad av att vara med i. En kårmedlem kan sitta med i vilket utskott som helst, oavsett studieort.

Deadline för anmälan är fredagen 6.3 kl. 12:00. Dock är det möjligt att komma med i utskotten senare (om du t.ex. är på utbyte eller annars förhindrad just nu)

En sån här chans får man bara en gång i livet!