Om två veckor håller kårfullmäktige sitt andra möte för perioden. På mötet väljer fullmäktige utskottsordförande för 2020.
Utskotten är:
Evenemangsutskott
  • Hjälper vid behov till i evenemangsrelaterade frågor och uppgifter.
Jämställdhetsutskott
  • Hjälper styrelsen att fortsätta arbetet för ett jämlikt Åbo Akademi.
Miljöutskott
  • Hjälper ÅAS i miljöfrågor.
Kontinuitetsutskott
  • Fungerar som ett stödnätverk för styrelsen. Bidrar med kunskap och erfarenhet av kårverksamhet.
Utskotten fungerar som stöd för styrelsens arbete. Utskotten sammanträder cirka en gång i månaden, eller enligt behov. För att kunna väljas till ordförande för ett utskott måste du vara kårmedlem.
Skicka in din fritt formulerade intresseanmälan till fo@studentkaren.fi senast 14.2 klockan 11:00. Då fullmäktige valt alla utskottsordförande öppnas intresseanmälan att sitta i utskotten. Håll koll på webben & sociala medier för att inte gå miste om informationen.
Ps. Att vara aktiv i utskott är det perfekta sättet för kårmedlemmar att vara med och påverka ÅAS verksamhet utan att känna att man måste jobba häcken av sig 24/7. Ta vara på chansen!