Åbo Akademis Studentkårs styrelse har på sitt möte 31.1.2020 beslutat att:

 • trycka upp 80 stycken redovisningsguider som delas ut till specialföreningar. Offerten från Painosalama godkändes, och kostnaderna tas från budgetposten för specialföreningsutbildningar;
 • godkänna preciseringarna till verksamhetsplanen 2020, med de korrigeringar som gjordes under mötet;
 • anteckna modellen för kostnadsfördelning mellan kårerna i G40K till kännedom;
 • ordna en rådistutbildning under våren 2020;
 • ordna fantåg till Per Brahe-statyn den 10 februari 2020;
 • ordna Fastlaskiainen i Åbo tillsammans med Studiestad Åbo 25.2.2020;
 • ordna Fastlaskiainen med efterfest i Leipätehdäs i Vasa tillsammans med SSHV och Novium 3.3.2020;
 • ordna specialföreningsmässan i Vasa den 20.2.2020;
 • tacka för inbjudan till Politicus 51:a årsfest;
 • styrelsemedlem Björk deltar på SSHV:s styrelsebytarsitz, på egen bekostnad;
 • skicka en hälsning till Humanistiska föreningen vid SU, då styrelsen inte deltar i deras recentiorsmiddag;
 • styrelsemedlem Hagman deltar på DaTe:s årsfest, på egen bekostnad;
 • tacka TLK för inbjudan till deras CIII årsfest;
 • SO Martelin, VO Mattsson och styrelsemedlem Hagman deltar på ISYY:s 10:e årsfest;
 • styrelsemedlem Alhopuro och styrelsemedlem Kortelainen deltar på NN:s 84:e årsfest;
 • styrelsemedlem Björk och styrelsemedlem Ahlbäck deltar på Noviums 12:e årsfest;
 • styrelsemedlem Alhopuro och styrelsemedlem Kortelainen deltar på JYY:s 86:e årsfest