Åbo Akademis Studentkårs fullmäktige valde på sitt möte den 4.12.2019 en ny kårkurator.

PM Silja Borgarsdóttir Sandelin efterträder Stefan Wallin på posten.

Borgarsdóttir Sandelin har en lång bakgrund inom studentkåren, hon har verkat som styrelsemedlem 2007, styrelseordförande 2008 samt fullmäktigeordförande 2009. Hon har också representerat Åbo Akademis studerande i universitets styrelse. Idag jobbar Borgarsdóttir Sandelin som politiskt sakkunnig för den svenska riksdagsgruppen.

– Vi är mycket glada över att kunna stiga in i ett nytt årtionde med en ny kårkurator. Silja har gjort mycket för vår studentkår och jag är glad att en driven kvinna vill axla detta uppdrag, säger fullmäktigeordförande 2019 Ida-Maria Sola.

Senast ÅAS hade en kvinnlig kårkurator var 2000–2001 då Harriet Kurtén som första kvinna innehade posten.

Kårkuratorn har i uppgift att verka för studentkårens bästa och föra studentkårens talan i samhället. Kårkuratorn väljs bland studentkårens seniormedlemmar.