I mitten av november blev jag kontaktad av ordförande för fysikerföreningen Quantum Oliver Mangs som sade ungefär det här; Många studerande mår dåligt och är stressade men pratar inte öppet om det. Kan du hjälpa att ordna en mental hälsa-dag med nån expert som kommer och berättar om psykiska problem och hjälp man kan få? Svaret var förstås ja och jag kontaktade ÅA:s koordinator för studiesociala ärenden Rebecca Karlsson som expert, hon jobbar inom rektors välmåendeprojekt och utbildar sig dessutom till psykolog.

Studenternas försämrade mentala hälsa har aktivt diskuterats nationellt och studenthälsan konstaterar att mentala problem är de vanligaste hälsoproblemen hos studerande. Fast 30% av högskolestuderande upplever mental ohälsa (enligt SHVS hälsoundersökning) pratar vi väldigt lite om det i vardagen. Oro för hur pengarna ska räcka och tidspress och prestationskrav i studierna är det som orsakar mest stress i vardagen. Tröskeln att prata om sin ångest eller nedstämdhet är ofta hög fast det inte är ovanliga problem. Därför är det speciellt bra att en förening nu ville ordna ett evenemang anpassat för att kunna prata öppet i en trygg och bekant grupp.

Det var tacksamt för Rebecca och mig att sätta ihop en lämplig session då beställningen var tydlig: fakta om psykiska problem och stress i utmanande studievardag och sen tid att diskutera i mindre grupper.

Måndagseftermiddagen 9.12. blev lyckad, i fysikens seminarierum träffade vi tolv studerande som diskuterade stress och oro och pratade om hur deras gemenskap stöder dem i vardagen. Rebecca berättade om vanliga symptom, som alla nån gång upplever, och om när psykiska problem klassas som sjukdom. Under diskussionsdelen pratade vi bl.a. om hurdan utbildning och gemenskap som stöder också dem som inte mår bra, hur man själv kan ta till tals sina funderingar och hur man kan lyssna på och stöda en medstuderande som har problem.

Presentationen hittar ni här, bl.a. länkar till bra webbmaterial om egenvård och exempel på vart man kan vända sig om man behöver prata med någon annan än studiekompisen. Rebecca och jag kommer båda att jobba mycket med välmåendefrågor 2020 och håller gärna liknande sessioner för andra föreningar.

Som anställd på studentkåren kan jag hjälpa att ordna utbildningar eller diskussioner om olika teman inom t.ex. studieteknik, välmående eller att påverka sin egen studievardag. Både föreningar och enskilda kårmedlemmar kan vara i kontakt med idéer och önskemål!

Innerligt tack till deltagarna för ärlig och konstruktiv diskussion och till Quantums ordförande Oliver som tog initiativ till evenemanget!

Kontakta mig gärna med frågor om samarbete med föreningar eller om du själv behöver hjälp att hitta rätt stöd. Jag rekommenderar varmt att alla studerande att öppet och ärligt ta till tals problem med stress, ångest och depression med lärare, studierådgivare eller studiepsykolog.  Är du osäker på hur du ska gå till väga för att t.ex. boka tid hör det till mitt jobb att hjälpa.

Petra Lindblad, studentombud

petra@studentkaren.fi, 02-215 4655