Åbo Akademis Studentkårs fullmäktige har på sitt möte 4.12.2019 beslutat att:

 • välja Calle Wikman, Rebecka Behm, Tommy Kippola, Julia Liewendahl, Kati Systä och Tyko Hertzberg som delegater till Jerums höstbolagsstämma;
 • fastställa verksamhetsplanen för ÅASaffärsverksamhet för år 2020;
 • fastställa affärsverksamhetens budget för år 2020;
 • fastställa verksamhetsplanen för ÅAS intressesektor för år 2020;
 • kåravgiftens storlek för läsåret 2020-2021är 92,5 euro;
 • fastställde ÅAS intressesektors budget för år 2020;
 • välja Cecilia Juuti, Jeremy Nyman, Julia Liewendahl, Veera Julin och Oliver Back till prisnämnden för Jägarkapten Paul Wallenius kamratskapspris för år 2020;
 • välja lärarmedlemmarna Sari Pikkala och Claus Stolpe samt kårmedlemmarna Patrick Schubert, Niklas Grönholm och Kati Systätill prisnämnden för Senator Julius Nummelins statsvetenskapliga pris för år 2020;
 • välja Olav Eklund, Ruth Illman och Elina Pirjatanniemi till medlemmar i Seniorernas Råd för år 2020;
 • utse Riina Forsman till kårheraldiker, samt väljaJens Back, Ida-Maria Sola, Oliver Back och Marina Stenbäck till nämnden för utdelande av Brahevingarna och Brahevingarna med lyra för år 2020;
 • välja revisionsbolaget KPMG till ÅAS revisionsbolag, vilket bland sina anställda utser två revisorer och sifferrevisorer och deras suppleanter för år 2020;
 • välja Calle Wikman, Anna Oksanen, Sara Nordell och Fredrick Andergård till inventerare i Åbo, samt Tyra Juslin och Henri Pasanen till inventerare i Vasa den 27.1.2020;
 • bevilja rätten att bära styrelsenålen även efter 31.12.2019 åt Anna Oksanen, Patrick Schubert, Veera Julin, Sara Nordell, Jannica Lindholm, Ida Torsell,Oliver Back och Ida-Maria Sola