Åbo Akademis Studentkårs fullmäktige har på sitt möte 5.12.2019 beslutat att:

 • välja Frans Villanen till fullmäktigeordförande, Ida Nordell till första vice ordförande och Vilma Jaakkola till andra vice ordförande för år 2020;
 • välja Rachel Nygård-Taxell och Jarkko Kaplin som expertmedlemmartill ekonomidirektionenför perioden 1.1.2020-31.12-2021, och Rasmus Lundmark som ekonomidirektionens vice ordförande;
 • välja Matias Martelin till styrelseordförande för 2020;
 • anteckna till kännedom de ansvarsområden för studentkårens styrelsemedlemmar år 2020 som beslöts om vid fullmäktigemötet 08/19;
 • välja Anders Mattsson, Tobias Ahlbäck, Miika Alhopuro, Amanda Björk, Sara Hagman och Julia Kortelainen till styrelsemedlemmar för år 2020;
 • välja Anders Mattsson till styrelsens vice ordförande för år 2020;
 • välja Tyra Juslin och Veera Julin till kåraller för år 2020;
 • välja Silja Borgarsdóttir Sandelin till ÅAS kurator för perioden 1.1.2020–31.12.2021;
 • välja Michelle Storm, Otto Väärä och Wilma Snickars till medlemmar för Utvecklingsfonden för Kåravdelningen i Vasa för år 2020;
 • fastställa ett kontinuitetsutskott, miljöutskott, jämställdhetsutskott och evenemangsutskott för år 2020;
 • välja Nathalie Sommardahl, Emelie Berglund, Oliver Back, Veera Julin, Måns Vikström och Fredric Andergård som ordinarie medlemmar i valutskottet för år 2020, samt Veera Granroth, Anton Pajoslahti, Julia Liewendahl, Gabriella Raittila, Valter Östberg och Erik Östman som suppleanter