Åbo Akademis Studentkårs fullmäktige valde på sitt möte den 5 december ett nytt presidium, ny styrelse och ny viceordförande till ekonomidirektionen för studentkårens nästa verksamhetsår.

Till styrelseordförande för år 2020 valdes politices studerande Matias Martelin. ÅAS nya styrelseordförande har tidigare varit aktiv bland annat inom Statsvetenskapliga klubben vid Åbo Akademi rf. Martelin är född 1995 i Esbo och studerar nationalekonomi vid Fakulteten för samhällsvetenskaper och ekonomi vid Åbo Akademi.

Till vice ordförande i styrelsen valdes Anders Mattsson och som övriga medlemmar i styrelsen Tobias Ahlbäck, Miika Alhopuro, Amanda Björk, Sara Hagman och Julia Kortelainen.

Nästa års styrelse är vald som en helhet och kommer inom sig att dela upp de olika posterna och ansvarsområdena på ett eget konstituerande möte som planeras hållas ännu på det här årets sida. Styrelsen har också i år medlemmar både från Åbo och Vasa.

Till fullmäktigeordförande valdes Frans Villanen (Gemensamma Vasa). Till första vice ordförande valdes Ida Nordell (FNT-Listan) och till andra vice ordförande Vilma Jaakkola (MK-Listan).

Till viceordförande för ekonomidirektionen valdes Rasmus Lundmark.

styrelsen 2020

Styrelsen 2020.

Från vänster bakom: Miika Alhopuro, Matias Martelin, Tobias Ahlbäck, Anders Mattsson.

Från vänster framom: Amanda Björk, Julia Kortelainen, Sara Hagman.

presidiet 2020

Presidiet 2020.

Från vänster: Ida Nordell, Frans Villanen, Vilma Jaakkola.