Vill du vara med och påverka vår framtid som studerande, på såväl lokal som nationell nivå? Vill du vara med och lobba för en bättre studievardag? Vill du organisera, skapa nya och upprätthålla studenttraditioner? Eller kanske du vill vara med och skapa kontakter till närings- och arbetsliv?

Vill. Du. Ha. Roligt!?

Styrelsen 2020

Styrelsens sammansättning och enskilda ansvarsområden är ännu inte fastställda, utan bestäms på fullmäktiges höstmöte den 5.12. Men följande är ett förslag på hur styrelsen kommer att vara uppbyggd under nästa år:

Styrelsens sammansättning för 2020:

 • En styrelseordförande
 • Sex styrelsemedlemmar (varav en också fungerar som vice styrelseordförande)

Fyra styrelsemedlemmar i Åbo med följande poster och ansvarsområden

 • Högskolepolitik (Nationella frågor, studierelaterade ärenden)
 • Socialpolitik (Nationella frågor, välmående, jämlikhet, stadsrelationer)
 • Internationella ärenden och kommunikation (Kommunikation, internationella ärenden, företagssamarbete)
 • Studentkultur (evenemang & specialföreningar, ÅAS100, gulnäbbsverksamhet)

Två styrelsemedlemmar i Vasa med följande poster och ansvarsområden

 • Högskolepolitik (studierelaterade ärenden) och socialpolitik (välmående, jämlikhet, stadsrelationer)
 • Studentkultur (evenemang & specialföreningar, gulnäbbsverksamhet)

Hur går styrelsevalet till?

Skicka in en fritt formulerad intresseanmälan per mejl åt en av sonderarna. Alla ansökningar som kommit in senast på tisdag 26.11 publiceras på vår webb onsdagen den 27.11. Därför innehåller intresseanmälan med fördel:

 • Namn
 • Bild
 • Kort beskrivning av dig själv
 • Varför du ställer upp
 • Vilka ansvarsområden du är intresserad av

Alla kandidater intervjuas på fullmäktiges aftonskola den 4.12. På intervjuerna får ordförandekandidaterna svara på sju frågor. Fem av frågorna kommer vi att publicera på webben 27.11. Styrelsekandidaterna får svara på sex frågor, och fyra av dem publicerar vi också på förhand.

Fullmäktige väljer kårstyrelsen 2020 på sitt möte 5.12 på Kåren i Åbo.

Vi svarar gärna på frågor!

Styrelsesonderare i Åbo
Sara Nordell, sara@studentkaren.fi

Styrelsesonderare i Vasa
Oliver Back, oliver@studentkaren.fi