Åbo Akademis Studentkår har valt nytt fullmäktige för perioden 1.1.2020 – 31.12.2021. Till ÅAS fullmäktige valdes 25 ledamöter jämte suppleanter. Sammanlagt 102 kandidater ställde upp i fullmäktigevalet. Antalet röstande kårmedlemmar var 1595, vilket ger ett valdeltagande på 33,16 % (valdeltagandet vid senaste val 2015 var 32,04%). Årets valdeltagande lägger alltså nytt rekord för valdeltagande under detta millennium! Röstningsförfarandet var fullständigt elektroniskt även i år . Det elektroniska röstningssystemet öppnades kl. 9.00 5.11 och stängdes kl. 15.00 6.11. Förhandsröstning hölls mellan 29.10 och 1.11.

Röstmagneter i årets fullmäktigeval var Julia Liewendahl (Gemensamma Vasa) med 70 röster, Annina Forsblom (Åbo Gröna Vänster) med 60 röster och Louise Hellström (De Rättvisa) med 52 röster.

“Vi är otroligt glada över att röstningsprocenten fortsättningsvis stiger, och att vi haft så många kandidater i år! Vi vill rikta ett stort tack till alla de som jobbat med valet – nämnden, kansliet, ombuden, kandidaterna, men det största tacket förtjänar ni som engagerade er och röstade! Tillsammans är vi starka och ser fram emot ett nytt, fartfyllt decennium!” säger valnämndens ordförande Ina Laakso.

Mandaten fördelades enligt det preliminära valresultatet på följande vis:

FNT-Listan: 4
MK-Listan (MKL): 4
Samlingspartiet (Saml): 0
Åbo-Vasa Socialdemokratiska Studerande (ÅVSS): 1
De Rättvisa (DRV): 5
Liberala Studerande (LSK): 2
Gemensamma Vasa (GV): 7
Åbo Gröna Vänster (ÅGV): 2

Gemensamma Vasa och Åbo-Vasa Socialdemokratiska Studerande ingick i valförbund.

Det bör noteras att detta resultat är preliminärt. Resultatet fastställs på kårvalnämndens möte den 7.11.

 

 

Uppdatering 7.11 kl. 8:19: perioden för nya fullmäktige har korrigerats. Fullmäktige sitter två år, inte tre.