Åbo Akademis Studentkårs styrelse har på sitt möte 22.11.2019 beslutat att:

  • välja Moa Brunström som projektkoordinator för Fastlaskiainen 2020;
  • Östra Finlands Nation får använda de redan utdelade projektmedlen till det nya ändamålet;
  • befullmäktiga GS Öberg och SO Oksanen att godkänna Ekvalitas offert på utbildning för trakasseriombud, då den fås;
  • godkänna offerten som fåtts av Ekvalita, angående jämlikhetsworkshop för specialföreningsutbildning år 2020;
  • Åbo Akademis Studentkår deltar och är delarrangör i fantåget till hjältegravarna 6.12 tillsammans med TYY och TUO;
  • ordna Julgröt den 11.12 tillsammans med Restaurang Kåren och att reservera 300 euro för evenemanget;
  • ge VO Schubert i uppdrag att skicka en hälsning till specialföreningen Pictura med orsak av deras 16.e årsfest.