Åbo Akademis Studentkårs styrelse har på sitt möte 14.11.2019 beslutat att:

  • välja Annina Forsblom och Jan Welroos som studentrepresentanter till arbetsgruppen för projekt
    med fokus på studerandes välmående för mandatperioden 14.11.2019–31.6.2021;
  • tacka för inbjudan till Stockholms Universitets Luciabal, då styrelsen inte har möjlighet att delta i
    evenemanget.