Åbo Akademis Studentkårs styrelse har på sitt möte 8.11.2019 beslutat att:

 • serviceexpert Markus Heikkilä kommer fungera som trakasseriombud 1.1.2020-31.5.2020;
 • godkänna sitt utlåtande gällande förslag till strategi för Åbo Akademi 2021-2025;
 • ordna tomtejakt på campus och reservera 70 euro för inköpandet av chokladtomtar;
  skriva under TUO:s uttalande angående finansieringsmodellen av vård;
 • inte delta i Piuhat kiinni! öppningskonserten, då ingen styrelsemedlem hade möjlighet att delta;
 • inte delta i Seta r.f:s representantmöte;
 • inte delta i ESN Vasas sitz, då ingen styrelsemedlem hade möjlighet att delta;
 • SO Oksanen tackar Humanistiska föreningen vid Stockholms Universitet för inbjudan till deras
  Ugglemiddag.