Åbo Akademis Studentkårs styrelse har på sitt möte 1.11.2019 beslutat att:

  • Välja Niklas Grönholm, Patrik Friman, Jesper Kivikoski, Emilia Friis, Amanda Backman, Ronja
    Mannström, Sofia Nordberg och Isabella Strandén till årsfestkommittén för ÅAS 101;
  • Erbjuda två från personalen möjligheten att delta i Åbo Akademis adventskonsert, då ingen från
    styrelsen har möjlighet att delta. GS Öberg gavs i uppdrag att meddela personalen om detta;
  • Skicka en hälsning till Ekenäs kåravdelning, med orsak av deras XIII årsfest