Intressebevakning är en stor del av ÅAS verksamhet, men att på egen hand försöka greppa denna svårförståeliga best brukar vara krångligt även för dem med passion för högskolepolitik. Som tur hjälper detta blogginlägg dig att hålla ordning på de viktigaste bitarna av intressebevakningen från hösten -19!

“Välmående och studieframgång” – en arbetsgrupp från ÅA och ÅAS 

Under höstens gång kommer en arbetsgrupp med huvudsyfte att diskutera och stödja välmående och studieframgång att startas, i ett samarbete mellan Åbo Akademi och ÅAS. Det var rektor Moira von Wright som tog initiativet till gruppen, så ett stort tummen upp för det! Hur arbetsgruppen kommer att arbeta i praktiken är ännu lite oklart, då allt är i startgroparna, så håll utkik efter uppdateringar om den. 

Ansökningen som studentrepresentant pågår, med deadline 13.11 https://www.halloped.fi/sv/abo/calls/5dbfd8f32c4069042ea6607f

Arbete med Åbo Akademis strategi 2021-2025

Strategin för ÅA är för tillfället på remiss vid flera olika instanser vid ÅA samt hos ÅAS. Som ni kanske vet har arbetet kring ÅA:s strategi börjat ungefär ett år sedan och är nu på slutrakan. Genom hela processen har “studenten i centrum” varit ett centralt tema i strategin vilket stöds starkt både av ÅAS och studentrepresentanterna i de olika organen. Strategin kommer godkännas av Åbo Akademis styrelse och sedan skickas till undervisnings- och kulturministeriet.

Arbete med ÅA:s fastighetsstrategi 

I och med utformningen av ÅA:s strategi 2025 så skall också en helt ny fastighetsstrategi utarbetas. Det har tillsatts en arbetsgrupp för att komma fram med fastighetsstrategin och den ska ha ett 30-årsperspektiv. Den nuvarande strategin gäller till februari 2020. ÅAS vice ordförande Patrick Schubert är studentrepresentant i gruppen och man får gärna kontakta honom; vo@studentkaren.fi. Vi planerar att samla in information om föreningarnas uppfattning om nuvarande utrymmen och önskemål för framtiden via en enkät för att ge stöd för arbetet med fastighetsstrategin.

Tyngdpunkter för fastighetsstrategin är; studieframgång och välmående hos studerande och personal, ett utvecklat vetenskapsbibliotek, digicampus som en del av fysiska campus samt samverkan mellan Åbo Akademi och samhället, städerna (Vasa och Åbo), yrkeshögskolan Novia, Turun Yliopisto, Vaasa Yliopisto med flera. 

Fastighetsstrategin kommer på remiss till bland annat fakultetsrådena och ÅAS innan slutligt godkännande i ÅA:s styrelse.

meme

Redogörelse över studentaktivitet & praktik & utbyte (studiepoäng)

I nuvarande examensstadga 39 § föreskrivs att man ska kunna erhålla studiepoäng för studentaktivitet, för praktikperioder samt för utbyte. Med studentaktivitet kan i nuläge redan erhållas 5-10sp per examen beroende på fakulteten man studerar vid. Studentaktiviteten innefattar såväl styrelseuppdrag som studentrepresentantsposter inom ÅA:s förvaltningsorgan. Hur många uppdrag och hur lång tid man skall ha suttit med varierar mellan utbildningslinjerna idag. Vad gäller praktik och sp för dessa handlar de alltså om utbildningar som redan inte har praktik i sin undervisningsplan i allmänhet. Alla utbildningslinjer skall alltså numera kunna få studiepoäng för praktik eller relevant arbete ifall de inte redan har praktik i utbildningsplanen. Vad gäller utbyten ska studenter förutom de kurser de gått under utbyte kunna tillgodoräkna “internationell erfarenhet” i enlighet med fakultetens plan och få 5 sp till. 

Studentkåren kommer under slutet av året göra en redogörelse över hur dessa används idag och sträva till att göra processen jämlikare mellan utbildningarna. Ifall man har bra eller dåliga erfarenheter kan man höra av sig till vo@studentkaren.fi 

meme

Nyyti – chat 

Föreningen Nyyti rf är en förening som jobbar med att främja studerandes mentala hälsa. Nyyti har redan en tid hållit olika chattar på finska där man får komma med och diskutera olika teman, och från och med hösten hålls de också på svenska! Den 21.11 kl 18 – 21 kommer höstens andra chatt att hållas. Temat kommer att vara “Hur känna igen och hålla fast vid sina gränser”. Man hittar chatten på: nyyti.fi/opiskelijoille/chat

Studentkåren kommer under slutet av året göra en redogörelse över hur dessa används idag och sträva till att göra processen jämlikare mellan utbildningarna. Ifall man har bra eller dåliga erfarenheter kan man höra av sig till vo@studentkaren.fi 

Tritonia och ny biblioteksverksamhet i Academill

Samarbetet mellan universiteten kring vetenskapsbiblioteket Tritonia kommer att i nuvarande form kring avslutas och Åbo Akademis rektor har beslutat att överbibliotekarie Pia Södergård utreder möjligheterna för att flytta Åbo Akademis böcker till Academill och påbörja egen biblioteksverksamhet också i Vasa. Kårstyrelsen är involverad i processen redan nu, och studerande kommer i någon form ha möjlighet ge sin åsikt om hur man skall ordna biblioteksverksamheten framöver. Vi återkommer när vi vet mera! 

Vill man veta mera kan man vara i kontakt med styrelsemedlem Oliver Back via mail: oliver@studentkaren.fi