Fullmäktige kommer att intervjua kandidaterna till presidiet, ekonomidirektionens viceordförande och styrelsen på sin aftonskola onsdagen 4.12, dvs kvällen innan fullmäktigemöte 1/20.

En del av frågorna publiceras i förtid för att kandidaterna ska kunna förbereda sig. Dock kommer inte alla frågor att publiceras; ett par frågor kommer förbli mysterium, så några små överraskningsmoment kommer kandidaterna att få handskas med!

Presidiet

 1. Varför vill du sitta i presidiet och vilka erfarenheter har du av olika organ inom ÅAS?
 2. Vad kommer att vara fullmäktiges största utmaningar under den kommande verksamhetsperioden?
 3. Rekrytering av studentrepresentanter är tidvis utmanande. Hur ska ÅAS göra förtroendeuppdragen attraktivare?
 4. Hur tänker du stöda fullmäktigeledamöterna i deras uppdrag?

Utöver dessa fyra frågor kommer ytterligare två mysteriumfrågor ställas på mötet. Pirrigt!

Ekonomidirektionens viceordförande

 1. Vilka tidigare  kunskaper har du som kunde vara till nytta ifall du blir vald till VO
 2. Vad kommer studentkårens största utmaningar att vara under det kommande året? Utgående från ekonomi direktionens perspektiv?
 3. Vilka områden anser du att ED borde sätta största fokus på under de kommande åren?
 4. Hur ska ED jobba för att kunna stöda ÅAS ifall kårobligatoriet tas bort
 5. Hur skulle du som ekonomi direktionens vice ordförande utveckla studentkårens verksamhet i Vasa?

Samt ytterligare två mysteriumfrågor. Nervkittlande!

Styrelsen

Ordförande

 1. Vad är dina styrkor samt svagheter som ledare?                  
 2. Hur tänker du jobba för att studentkårens medlemmar på samtliga ÅAs studieorter känner mervärde av sitt medlemskap?                                         
 3. Två styrelsemedlemmar i din styrelse har svårt att komma överens och samarbeta, vad gör du åt saken?
 4. I de senaste valen inom ÅAS har röstningsprocenten varit låg, och konkurrensen om styrelseposter har varit liten. Hur skall ÅAS gå tillväga för att stärka de valdas mandat och få studenter engagerade i kårverksamhet, samt väcka intresset för kårens verksamhet?
 5. Miten aiot tehdä yhteistyötä muiden ylioppilaskuntien kanssa?

Samt ytterligare två mysteriumfrågor. Spännande!

Övriga styrelsen

 1. Vad är de viktigaste egenskaperna hos en styrelsemedlem och varför skulle just du vara en bra sådan?
 2. Varför vill du vara med i studentkårens styrelse och vad är ditt mål med arbetet inom studentkåren?
 3. Vilka utmaningar och utvecklingsmöjligheter finns i samarbetet mellan specialföreningar och Studentkåren?
 4. Hurdana frågor skall Studentkåren uttala sig i –  och inte uttala sig i?

Samt ytterligare två mysteriumfrågor. Kusligt!