Åbo Akademis Studentkårs fullmäktige har på sitt möte 25.10.2019 beslutat att:
– välja Kati Systä och Calle Wikman till SHVS delegation 2020-2021, Systä som första prioritet;
– godkänna de nya stadgarna för Åbo Akademis Studentkår;
– fastställa styrelsens ansvarsområden och storlek för 2020, enligt styrelsens förslag;
– anteckna den preliminära verksamhetsplanen för 2020 till kännedom;
– anteckna den preliminära budgeten för intresseverksamheten år 2020 till kännedom;
– anteckna en ekonomisk rapport per den 30 september 2019 till kännedom;
– välja Catrin Hellman-Gretland som studentrepresentant till SHVS lokaldirektion i Vasa, och
Ville Berglund till lokaldirektionen i Åbo;
– välja William Gräsbeck som personlig suppleant för Miika Alhopuro i universitetskollegiet för
mandatperioden 24.10.2019–31.12.2021.