Åbo Akademis Studentkårs styrelse har på sitt möte 25.10.2019 beslutat att:

 • inte ersätta alkoholinköp i någon form;
 • inleda diskussion med taxibolaget Kajon, angående eventuellt samarbete;
 • SOM Lindblad deltar i nätverksträff för studerandes välmående den 18.11 i Helsingfors;
 • ge GS Öberg i uppdrag att utreda med VD Häyry ifall ekonomisektorns personal har möjlighet att samarbeta i frågan om trakasseriombud, samt att i samråd med styrelsemedlem Lindholm och SOM Lindblad komma med förslag för bästa möjliga lösning i frågan;
 • välja Pia Blomqvist och Victoria Holmström som ordinarie studentrepresentanter till rådet för ämnesklustret Handelshögskolan vid ÅA, samt Emelie Berglund och Anton Pajoslahti som deras personliga suppleanter. Nästkommande suppleanter är i prioritetsordning: Alexandra Granlund, Elis Höckerstedt, Ramses Paalanen. Styrelsen beslutade också att stöda förslaget att Merkantila Klubbens högskolepolitiskt ansvariga i styrelsen ska inkallas som sakkunnig till mötena och därmed ha närvaro- och yttranderätt;
 • välja SOM Lindblad som ÅAS representant till ÅA:s krisstödsgrupp;
 • välja Julia Liewendahl till årsfestmarskalk för år 2020, och ge SO Oksanen i uppdrag att meddela henne om beslutet;
 • lediganslå uppdraget som projektkoordinator för Fastlaskiainen år 2020, och ge KOM Söderqvist i uppdrag att sköta det praktiska kring lediganslåendet;
 • inte delta i Hallå Åbos föreningsevenemang;
 • styrelsemedlem Lindholm i mån av möjlighet deltar i Humanistiska föreningen vid Åbo Akademi r.f:s årsfest;
 • be EDO Ojala framför en hälsning av ÅAS till Merkantila Klubben r.f. med orsak av deras 91:sta årsfest;
 • SO Oksanen deltar i Helsingfors Universitets 151:sta årsfest;
 • SO Oksanen i mån av möjlighet deltar i SHVS förmiddagsseminarium i Åbo;
 • styrelsemedlemmarna Torsell och Back deltar i Svenska Handelshögskolan i Vasa r.f.:s 39:e årsfest.