Åbo Akademis Studentkårs fullmäktige har på sitt möte 27.9.2019 beslutat att:

– Nominera Anna Oksanen som ÅAS kandidat för FSF styrelse år 2020;

– Bevilja befrielse åt ledamöterna Alfthan och Storbjörk för resten av mandatperioden;

– Välja Veera Julin till Niklas Grönholms personliga suppleant till unikollegiet;

– Välja följande personer som ÅAS delegater till FSF:s förbundsmöte:
Ordinarier: Ida-Maria Sola, Patrick Schubert, Ina Laakso, Jonathan Nyström, Annika Ojala
Suppleanter: Calle Wikman, Nadja Vesterinen, Kati Systä, Julia Glantz, Andreas Reipsar
Observatörer: GS Öberg, SO Oksanen;

– Välja WWF:s arbete för att skydda regnskogen som välgörenhetsmål för läsåret 2019-2020 ochmatt donera 500€ till insamlingen;

– Godkänna det uppdaterade styrdokumentet och reglementena;

– Godkänna de nya stadgarna för ÅAS;

– Indra specialföreningsstatus av Åbo Akademiska Roddare, Dendriticum, och Amerikansk Fotboll vid Åbo Akademi;

– Ge styrelsen i uppdrag att under hösten skicka ut en intresseförfrågan angående restaurering av elektronik och smartteknologi, till kårmedlemmarna, och att ordna en workshop ifall de upplever att intresset är tillräckligt stort.