Åbo Akademis Studentkårs årsfest firas årligen på veckoslutet närmast 18 februari, Per Brahes födelsedag. År 2020 kommer årsfesten att firas den 15  februari i Vasa. Årsfestmarskalken leder årsfestkommitténs arbete som påbörjas under hösten 2019. Årsfestmarskalken samarbetar med kårkansliet för att koordinera allt som har med årsfesten att göra. Läs mera om studentkårens årsfest på den här sidan.

Kårstyrelsen har på styrelsemöte 16/19 den 10 oktober 2019 beslutat att lediganslå förtroendeuppdraget som årsfestmarskalk 2020, samt att fastslå ett arvode på 500€. Styrelsen beslutade att samtidigt lediganslå årsfestkommittén. Årsfestmarskalken väljs på styrelsemöte den 25.10.2019, och i samråd med årsfestmarskalken väljer styrelsen årsfestkommittén den 1.11.2019.

Intresseanmälningar kan sändas till styrelseordförande Anna Oksanen: so@studentkaren.fi
Intresseanmälan till årsfestmarskalk kan lämnas ända till den 23.10.2019 kl. 23.59. Intresseanmälan till årsfestkommittén utgår 30.10. kl. 23.59.