Kandidaterna klara för ÅAS fullmäktigeval 2019

På kårvalsnämndens möte den 1 oktober har nämnden bearbetat inkomna valföreningsöverenskommelser och kandidatlistor, och mötet fastslog att antalet kandidater i Åbo Akademis Studentkårs fullmäktigeval uppgår till hela 102 kandidater! Kårvalen har lockat större intresse jämfört med valet två år sedan, eftersom både antalet valföreningar och kandidater har ökat. Valföreningarna har ökat från 6 till 8, och antalet kandidater har stigit från 72 till 102.

Valnämnden är väldigt glada över det höga intresset av att kandidera i årets kårval. ”Det gläder mig att många är ivriga för att påverka sin studentkår och allt vad det innebär. Detta visar att även en hundraåring är livad och redo för det kommande decenniet”, säger valnämndens ordförande Ina Laakso. ” Det blir ett mycket spännande med val med många kandidater och nya listor, så det blir roligt att följa med.”

Inom kort kommer valkampanjerna att köra igång och börja synas på campus då kårvalsevenemangen börjar köra igång. En valmaskin som hjälper röstare att hitta sin rätta kandidat kommer att publiceras närmare röstningsdagarna.

Valföreningarna för Kårvalet 2019 ser ut som följer:
FNT-Listan (FNT): 11 kandidater
MK-Listan (MKL): 22 kandidater
Kokoomus-Samlingspartiet: 2 kandidater
Åbo-Vasa Socialdemokratiska Studerande (ÅVSS): 5 kandidater
De Rättvisa (DRV): 12 kandidater
Liberala Studerande (LSK): 16 kandidater
Gemensamma Vasa (GV): 30 kandidater
Åbo Gröna Vänster: 4 kandidater.

Gemensamma Vasa och Åbo-Vasa Socialdemokratiska Studerande har ingått i valförbund.

Du hittar valföreningarnas kandidater här!

Åbo Akademis Studentkår väljer nytt fullmäktige genom elektroniskt val 5-6.11 med förhandsröstning 29.10-1.11. Mandatperioden sträcker sig över 2020-2021. Platserna i kårfullmäktige är 25 till antalet, med en suppleant per plats. Preliminärt valresultat kungörs onsdagen 6.11 på kvällen.

För mera information om valet kan du kontakta valnämndens ordförande Ina Laakso: 0504121499, karval@studentkaren.fi, eller besöka kårvalets hemsidor: karval.studentkaren.fi