Tidigare i höst upplevde intressesektorn några förändringar i form en ny generalsekreterare och en ny kommunikatör, men nu är det ekonomisektorns tur att få ett in ett nytt ansikte i form av en ny ekonomiassistent! Deltidsjänsten som ekonomiassistent är ny, och har instiftats för att Studentkåren ska få få stöd till att driva utveckling med hjälp av aktuella beslutsunderlag.

Viktor Holmquist har redan hittat fram till sitt skrivbord i VD Susanna Häyrys rum!

Viktor Holmquist anställd som ekonomiassistent

Viktor Holmquist rekryterades som ny ekonomiassistent på deltid, och har påbörjat sitt arbete  på Studentkåren redan 23.9. “Studentkåren fokuserar på framtiden för att betjäna studenter ännu bättre” , säger Susanna Häyry, VD vid Åbo Akademis Studentkår. ”Vi strukturerar om vår ekonomifunktion och anställde därför Viktor Holmquist som ekonomiassistent. Ekonomiassistenten jobbar med reskontran och stöder även med kalkyler och administrativa uppgifter. Viktor valdes tack vare hans driv, utbildning och erfarenhet som stöder i rollen!”

 Studentkåren och Kårkaféerna välkomnar Viktor varmt med i teamet!

ea viktor holmquist