Åbo Akademis Studentkårs styrelse har på sitt möte den 9 september 2019 beslutat att:

– Konstatera att GS Öberg har namnteckningsrätt, i enlighet med ÅAS stadgar;
– Bevilja GS Öberg rätt att kvittera ut värdeförsändelser och annan rekommenderad post som skickats till ÅAS;
– Bevilja GS Öberg användarrättigheter till ÅAS intressesektors bankkonton fr.o.m. 2.9.2019;
– Avsluta ÅAS konton på Aktia och ge GS Öberg i uppdrag att sköta ärendet;
– Befullmäktiga SO Oksanen och VO Schubert att besluta en medlem och en suppleant till grundutbildningsnämnden för ÅA;
– Välja Ville Arponen och Julia Liewendahl till ordinariemedlemmar till klasslärarutbildningens ledningsgrupp, samt Ida Torsell och Marianna Forsell till suppleanter;
– Införskaffa SOM Lindbland en bärbar dator;
– Under hösten ordna kostnadsfri yoga i Åbo och Vasa;
– De åtta föreningar som anmält intresse att utnyttja det gemensamma föreningskansliet i Academill får göra det under perioden 01.09.2019 – 31.05.2020;
– Bevilja extrabudget för kårvalsnämnden;
– Tacka Stockholms Universitets Humanistiska förening för skickad inbjudan till recentiorsmiddag;
– Skicka en hälsning år Tammerfors universitets studentkår med anledning av deras första årsfest, eftersom hela styrelsen då deltar i Brahe Ordenskapitel;
– Skicka en hälsning åt Lappeenrannan teknillinen yliopisto:s studentkår med anledning av deras 50:e årsfest, eftersom hela styrelsen då deltar i Brahe Ordenskapitel;
– Skicka Stadga en hälsning med anledning av deras 23:e årsfest;
– Skicka en hälsning till Turun Kauppatieteiden ylioppilaat ry. med anledning av deras 69:e årsfest.