Åbo Akademi Studentkårs (ÅAS) fullmäktige beslöt på sitt möte fredagen 27.9.2019 att nominera ekonomistuderande Anna Oksanen till styrelsen för Finlands studentkårers förbund (FSF) 2020.


Representanter från alla studentkårer i Finland möts på FSF:s förbundsdagar 15-16.11 och väljer då FSF:s styrelse för nästa år.
“Det gläder mig enormt att få vara ÅAS kandidat för FSF:s styrelse! Studentrörelsen har gett mig mycket i form av egna färdigheter, men också möjligheten att påverka vår omgivning.”
“Jag tycker att vi måste tala om mental hälsa och hur vi kan utveckla vårt samhälle i en riktning där vi har ett så hållbart utbildningssystem att ingen ska behöva komma ut i arbetslivet slutbränd. Jag ser också att FSF inte enbart talar för studerande utan för en hel generation när det kommer till frågor om jämlikhet, miljöfrågor och en allmänt bättre framtid”

anna oksanen fsf nominerad