Ny personal vid Åbo Akademis Studentkår

”Att vi inför en intensiv höst kan välkomna både en ny generalsekreterare och kommunikatör känns bra. De personer vi valt är unga och drivna och jag litar på att de båda hjälper resten av personalen, styrelsen och fullmäktige att stärka studentkåren och modigt förnya organisationen.” säger fullmäktigeordförande Ida-Maria Sola.

”Vårt jubileumsår fortsätter med både mycket arbete och fest, och därför känns det extra bra att nu ha ny och energisk personal som kan hjälpa oss ro i land alla projekt och samtidigt ha roligt!”

Jasmin Öberg vald till generalsekreterare

Generalsekreterare Jasmin ÖdmanÅbo Akademis Studentkårs (ÅAS) fullmäktige har på sitt möte 23 augusti valt politices magister Jasmin Öberg som ny generalsekreterare. Öberg har tidigare jobbat på bland annat Aktia och Åbo Akademi.

Fullmäktiges utsedda rekryteringsgrupp ansåg att av alla sökande var det Öberg som bäst uppfyllde de krav som uppdraget ställer. Vid valet av generalsekreterare vägde de sökandes förmåga till ansvarstagande, effektivt arbetssätt och ledarskapsförmåga tungt. Öbergs intresse för att utveckla Studentkåren samt iver för att lära sig nytt övertygade rekryteringsgruppen om att hon kommer kunna sköta uppdraget som generalsekreterare väl.

Öberg utexaminerades från Åbo Akademi år 2019 som politices magister med sociologi som huvudämne.

Den nya generalsekreteraren börjar 2.9.2019.

Lukas Söderqvist vald till kommunikatör

Kommunikatör Lukas SöderqvistStyrelsen för Åbo Akademis Studentkår har på sitt möte 23 augusti valt politices magister Lukas Söderqvist som ny kommunikatör för ÅAS.

”Intervjugruppen imponerades av Söderqvists drivkraft och uppfriskande utvecklingsidéer. Han uppvisade kompetens och kunnande inom de områden som en kommunikatör förväntas behärska. Som nyligen utexaminerad har han dessutom ett brett förstående om studerande och ÅAS medlemmar. Vi ser fram emot att få Lukas med i vårt team.” säger styrelseordförande Anna Oksanen.

Söderqvist utexaminerades från Åbo Akademi år 2018 som politices magister med nationalekonomi som huvudämne.

Den nya kommunikatören börjar 9.9.2019.