Åbo Akademis Studentkårs styrelse har på sitt möte den 23 augusti 2019 beslutat att:

 • Välja Lukas Söderqvist som kommunikatör för ÅAS;
 • Reservera 90 € för utvärdering av reparationsbehov av SOM:s bärbara dator;
 • Lansera gulispass som delas ut till första årets studerande på campus i Vasa under studieorienteringsveckan;
 • Ordna Lilla Wappen på Kåren 28.9;
 • Ordna Pyjamassitz i samarbete med SSHV den 3.10 på Fontana i Vasa;
 • International Committee grundas under hösten;
 • Ordna en pubkväll på Kåren den 29.8;
 • Styrelsemedlemmarna Oksanen, Julin och Nordell samt SOM Lindblad och JK Kronlund deltar i Welcome Party den 6.9;
 • Skicka en hälsning till MPKKO med anledning av deras årsfest;
 • Styrelsemedlem Lindholm deltar i Hangögillets 55:e årsfest;
 • SO Oksanen och VO Schubert deltar i LYY:s 40:e årsfest.