Kårfullmäktige håller höstens första fullmäktigmöte fredagen 23.8 kl. 13.00 framåt i Armfelt, Arken, Åbo.

föredragninglistan finns bland annat val av ny generalsekreterare och fastställande av ÅAS nya policydokument.