Åbo Akademis Studentkårs fullmäktige beslöt på sitt möte 06/19 (23.8.2019) att:

  • Bevilja befrielse åt ledamot Storbjörk för resten av mandatperioden;
  • Välja Jasmin Öberg som ny generalsekreterare för ÅAS;
  • Fastställa ÅAS nya policydokument och ge i uppdrag åt SOM Lindblad att genomföra behövliga språkliga ändringar.