Vill du vara del av en ung, modig och framåtsträvande arbetsgemenskap där du har möjligheten att utvecklas som ledare? Är studentpolitik och påverkan viktigt för dig? Bli vår nya generalsekreterare!

Till generalsekreterarens huvudsakliga uppgift hör att se till att Studentkårens strategi förverkligas i det dagliga arbetet. Till arbetsuppgifterna hör att leda och utveckla Studentkårens verksamhet. Tillsammans med styrelsen samt fullmäktige utvecklar generalsekreteraren Studentkåren till en ännu starkare och kunnigare aktör inom studentpåverkan och intressebevakning.

Generalsekreteraren är förman för en personal på 3-4 personer och stödjer styrelsen i sitt arbete. Generalsekreteraren samarbetar tätt med VD och är ansvarig för att Studentkårens dagliga verksamhet är ändamålsenlig och fungerande.

Vad vi förväntar oss av dig:

  • Utmärkt ledarskapsförmåga
  • Förmåga att förstå helheter och prioritera
  • Lämplig högskoleexamen
  • Utmärkt svenska samt goda kunskaper i engelska och finska
  • Kännedom om studentkårs- eller föreningsverksamhet
  • Förtrogenhet med ekonomiplanering

Vi erbjuder dig en mångsidig arbetsbild, möjlighet att påverka och utvecklas.  Tjänsten är en tillsvidareanställning fr.o.m. 1.9.2019 eller enligt överenskommelse. Tjänstens placeringsort är Åbo.

Ansökan med meritförteckning samt löneanspråk och referenser skickas till fullmäktigeordförande Ida-Maria Sola (fo@studentkaren.fi) senast klockan 12.00 den 31.7.2019. Vi meddelar då vi mottagit din ansökan.

Intervjuer ordnas vecka 32. Fullmäktige väljer ny generalsekreterare för Åbo Akademis Studentkår på sitt möte den 23.8.2019.

För mera information vänligen kontakta fullmäktigeordförande Ida-Maria Sola.

Fullmäktigeordförande
Ida-Maria Sola
fo@studentkaren.fi
0400 244 802

Åbo Akademis Studentkår (ÅAS) är ett offentligrättsligt samfund med ca. 5 000 medlemmar och 80 specialföreningar i Åbo och Vasa. ÅAS fungerar som intresse- och serviceorganisation för studerande vid Åbo Akademi och de föreningar som verkar inom studentkåren.