Åbo Akademis Studentkårs styrelse har på sitt möte den 13 juni 2019 beslutat att:

  • Välja Matias Dahlbäck som t.f. generalsekreterare fram tills att den nya ordinarie generalsekreterare börjar jobba, dock max till den 13.9.2019;
  • Fastställa bokslutet för Errores 2019;
  • Välja Ina Laakso, Robin Nyman, Elisabeth Järnefelt och Andreas Reipsar som studentrepresentanter i Åbo Akademis rättsskyddsnämnd;
  • Reservera 85 € för beställning av ÅAS100-bokmärken;
  • Reservera 24 000 € för ÅAS100-avslutningsfesten den 5.12.