Åbo Akademis Studentkårs fullmäktige beslöt på sitt möte 05/19 (6.6.2019) att:

  • Fastställa processen för rekrytering av generalsekreterare för ÅAS. Fullmäktige godkände även att processen handhas av FO Sola, SO Oksanen och VD Häyry.