Seniorernas Råd vid Åbo Akademis Studentkår delar årligen ut ett eller flera stipendier ur makarna Agneta och Carl-Erik Olins fond till personer som varit ordinarie medlemmar eller seniormedlemmar vid Åbo Akademis Studentkår och som vid Åbo Akademi eftersträvar licentiat- eller doktorsgrad.

Vid sitt möte den 21 maj 2019 har Seniorernas Råd beslutat att årets stipendier ges till:

Johnny Långstedt (FHPT, religionsvetenskap) för avhandlingen Diversity and Management: Implications of value diversity for businesses, 6 månader

Elisabeth Nordenswan (FHPT, psykologi) för avhandlingen Intergenerational Executive Functioning and Maternal Stress, Depression and Anxiety, 6 månader

Sofia Wanström (FHPT, nordisk folkloristik) för avhandlingen Då dammen brast: narrativ analys av berättelser om sexuella övergrepp, 9 månader