Åbo Akademis Studentkår delar traditionsenligt ut rosor till några personer i Åbo Akademis personal som har gjort ett gott arbete och som studenterna speciellt vill uppmärksamma. Studenterna fick nominera personal för en ros och bifogade till nomineringen en kort motivering. Motiveringen vägde i avgörandet av vilka personer bland alla nominerade som skulle få rosor. Att praktiskt hjälpa studerande och ett tillmötesgående bemötande var några av de avgörande faktorerna i valet av mottagare.

styrelsemedlemmar med rosor 2019

Följande personer tilldelas i år en ros:

Jessica West, universitetslärare, organisation och ledning
Laura Hellsten, universitetslärare, teologisk etik med religionsfilosofi
Linda Nisula, informationsspecialist, Åbo Akademis bibliotek
Marika Kivinen, universitetslärare, genusvetenskap
Mikael von Numers, universitetslärare, miljöbiologi
Pekka Lindqvist, universitetslärare, exegetik
Johannes Brusila, professor, musikvetenskap
Siv Sandberg, projektledare, samhällsvetenskap
Sonja Grönblom, universitetslärare, nationalekonomi
Tiina Saloranta-Simell, akademilektor, organisk kemi
Jens Lax, personal i restaurang Alexander, Academill
Johanna Hirvi, forskningsbiträde, småbarnspedagogik
Pia Brännkärr, universitetslärare, textilslöjd
Klas Backholm, universitetslärare, masskommunikation
Farida Anwar, studerande vid doktorandprogrammet

Åbo Akademis Studentkår delade ut rosorna 6.5.2019.

~~~~

The Student Union traditionally hands out roses to a few in the staff at ÅAU that have a high standard on their education or have otherwise inspired and motivated the students in their studies. This year 15 persons got a rose. Se the names above.