Åbo Akademis Studentkårs styrelse har på sitt möte den 16 maj 2019 beslutat att:

 • Ge fullmakt åt SO Oksanen och VO Schubert att utgående från de nomineringar till Årets lärare som kommit in besluta om vem ÅAS nominerar till priset i år;
 • Ge fullmakt åt GS Dahlbäck och IS Sandbacka att besluta om vilka tryckofferter som accepteras för tryck av Kårenitguiden och Guide for International Students;
 • Beställa 288 st askar för kårlyror från Westpack och för ändamålet reservera 200 €;
 • Införskaffa diverse inventarier till Marlirummet och för ändamålet reservera 145 €;
 • Ordna middag för avgående rektor Mikko Hupa och för ändamålet reservera 100 €;
 • Befullmäktiga SO Oksanen och VO Schubert att godkänna den slutgiltiga versionen av ÅAS utlåtande gällande ny instruktion för examination och bedömning vid ÅA;
 • Befullmäktiga SO Oksanen och VO Schubert att godkänna den slutgiltiga versionen av ÅAS uttalande gällande Magmas rapport om högskoleutbildningens möjligheter;
 • Till grundutbildningsnämnden vid ÅA utse följande studentrepresentanter, i enlighet med det förslag som kommit från fullmäktiges valutskott och FO Sola:
  • FHPT: Jannica Lindholm ordinarie och Emma Vihervaara suppleant
  • FSE: Axel Sandell ordinarie, Veera Julin suppleant
  • FNT: Carolina Clayhills ordinarie och Andreas Reipsar suppleant
  • FPV konstaterade att ännu inte ha några sökande, och de studentrepresentanterna kommer att väljas i ett senare skede.
 • Befullmäktiga SO Oksanen och VO Schubert att välja studentrepresentanterna till direktionen för Vasa övningsskola;
 • Välja Rufus Panelius och Katariina Salo som ÅAS representanter till FSF:s delegation för utvecklingssamarbete (KENKKU);
 • ÅAS deltar i Åbo Pride den 24.8 och Vasa Pride 16.6 i mån av möjlighet;
 • Ordna Gulischill i Vasa den 26.8 och för ändamålet reserverades 50 €;
 • Delta i Gulnäbbsintagning i Vasa den 9.9;
 • Ordna Gulnäbbsakademierna i Vasa och Åbo den 11.9;
 • Beslutat om Gulnäbbsmärket 2019:s utseende och beställa 400 st märken. För ändamålet reserverades 310 €;
 • Reservera 2 500 € för ordnandet av ÅA Street Festival 5.9;
 • Ordna Studentkarnevalen den 2.9 i Åbo med KK, MK, SF och HF;
 • Ordna evenemanget International dinner and seminar den 6.9 på Kåren och för ändamålet reservera 2 500 €;
 • Reservera 150 € för arrangerandet av 3 st Pubquizar på Street Food bar;
 • Reservera 1 500 € för arrangerandet av Brahe Ordenskapitel 2019 den 19.10;
 • Reservera 250 € för arrangerandet av alumnträff i Vasa;
 • Reservera 250 € för arrangerandet av alumnträff i Helsingfors;
 • Reservera 4 000 € för arrangerandet av jubileumsseminarium 5.11;
 • Arrangera ÅAS100 avslutningsfest 5.12. Budgeten godkänns på ett senare möte;
 • Skicka en hälsning till AUS med anledning av deras 9-årsfest;
 • SOM Lindblad deltar i lärandefestivalen Dare to learn 19-20.9.