Åbo Akademis Studentkårs styrelse har på sitt möte den 3 maj 2019 beslutat att:

  • Reservera 300 € för personalens rekrationsdag;
  • Dela ut Ros istället för ris. Mottagarna kungörs efter att rosorna delats ut;
  • Skicka en hälsning till TSF med anledning av deras vårsfest;
  • Ingen deltar i Egentliga Finlands förbunds workshop om infrastrukturens framtid.