Åbo Akademis Studentkårs styrelse har på sitt möte den 5 april 2019 beslutat att:

  • Godkänna personalförmånerna för 2019;
  • Välja Waasa Graphics som tryckeri för Kårkalendern 2019-2020;
  • Välja Kasper Kannosto, Tia Heimbürger och Emil Högnabba som studeranderepresentanter och SO Oksanen och styrelsemedlem Julin som styrelsens representanter i Arbetsforums studerandeforum 2019;
  • Bordlägga ärendet om studentrepresentanter till Lärkans styrelse;
  • Bordlägga ärendet om studentrepresentanter till Lärkans delegation;
  • Godkänna sina kommentarer till CampusSports strategiarbete;
  • Korrigera budgeten för Wappen på Vårdberget;
  • Reservera 100 € för skapandet av abowappen.fi,
  • Tacka för inbjudan till Humanistiska föreningens valborgslunch,
  • Bordlägga ärendet om AUS 9-årsfest.