Jubileumsåret fortsätter med full fart! De hundra åren till ära har ÅAS nu en utställning på Boktornet. Där kan du betrakta föremål, fotografier och dokument som Studentkåren har samlat på sig genom åren. Bland annat kan du titta på en gammal sångbok och tidigare utgivningar av wapptidskriften Errores.

Du hittar enkelt till utställningen via huvudingången till biblioteket. Montern finns direkt i aulan vid väggen mittemot ingången.

Adressen är Boktornet, Domkyrkogatan 2-4, Åbo.