Styrelsen för Åbo Akademis Studentkår har anställt Ronja Sandbacka som vikarie för informatören. Sandbacka, hemma från Kristinestad, är kandidat i humanistiska vetenskaper med litteraturvetenskap som huvudämne från Åbo Akademi och inleder sitt arbete måndagen 11 mars. Sandbacka vikarierar för ordinarie informatör Matias Dahlbäck som ÅAS fullmäktige på sitt möte 12 februari valde till vikarie för ordinarie generalsekreterare Riina Forsman.

”Sandbacka imponerade intervjugruppen med sin kompetens, kunnande och möjlighet att utveckla sig på alla de områden vi kan förvänta oss av en vikarie för informatören. Hon har en bred erfarenhet av olika uppgifter som kommer att vara henne till nytta som anställd vid ÅAS.” säger ÅAS styrelseordförande Anna Oksanen.

Åbo Akademis Studentkår firar för tillfället sitt 100-årsjubileum under hela år 2019, med en utökad verksamhet vad gäller evenemang och marknadsföring, samtidigt som studentkåren förstås deltar som aktiv part i den nationella studentrörelsens kampanjer kring riksdagsvalet, EU-valet och kanske-i-år-eller-kanske-inte-landskapsvalet.