Åbo Akademis Studentkårs styrelse har på sitt möte den 28 mars 2019 beslutat att:

 • Anteckna den ekonomiska rapporten per 28.2.2019 till kännedom;
 • Reservera 550 € för inköp av hyllor till specialföreningskansliet i Åbo;
 • Välja Linda Javén som chefredaktör för Errores 2019;
 • Fastställa Errores redaktion 2019 enligt chefredaktörens förslag: Axel Eriksson, William Gräsbäck, Watti Lehtimäki, Ellen Lund och Anders Mattsson;
 • Delta i studentrörelsens kökampanj den 3.4 i Åbo och Vasa. För ändamålet reserverades 50 €;
 • Bordlägga ärendet om val av studentrepresentanter till arbetsforum;
 • Bordlägga ärendet om val av ÅAS representanter till Lärkans styrelse;
 • Bordlägga ärendet om val av ÅAS representanter till Lärkans delegation;
 • Delta i Studerandes klimatstrejk i Åbo 5.3;
 • Ordna Wappen på Vårdberget 30.4;
 • Ordna Wappmiddag på Kåren 30.4;
 • Reservera 400 € för helium och tyngder till ballonger på Wappen;
 • Reservera 5000 € för ordnandet av Studentkarnevalen i Åbo och Vasa;
 • Reservera 3000 € för ordnandet av jubileumsseminariet;
 • Skicka en hälsning till Anomi med anledning av deras vårfest;
 • Skicka en hälsning till Brobyggarna med anledning av deras 8:e årsfest;
 • VO Schubert och styrelsemedlem Lindholm deltar i Florakörens 75-års jubileumsbankett och jubileumskonsert;
 • Ingen ansöker om deltagande i nätverksprogrammet Det nya Norden.